დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:
  • პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;
  • პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;
  • პროდუქტის მახასიათებელები არ ემთხვევა, განსხვავდება ვებ-გვერდზე აღწერილი მახასიათებლებისგან;
  • შეცდომით მიღებული იქნა სხვა პროდუქტი.
 
სხვა მიზეზების შემთხვევაში შეკვეთა არ ექვემდებარება დაბრუნებას.
 
დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია, ნივთის მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში შეატყობინოს კომპანიას არსებული ვითარების შესახებ და შეტყობინებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, გამოაგზავნოს შეძენილი ნივთი. ტრანსპორტირების ხარჯს ფარავს კომპანია. ნივთირომელიც უნდა დაბრუნდეს უკან:
  • არ უნდა იყოს გარეცხილი;
  • არ უნდა იყოს გამოყენებული;
  • შეფუთვა არ უნდა იყოს დაზიანებული.